19 czerwca 2012

Program stypendialny fundacji „Orlen – Dar Serca”

Fundacja „Orlen – Dar Serca” uruchamia w roku szkolnym 2012/2013 kolejną edycję programu stypendialnego dla uczniów techników, liceów, gimnazjów oraz ostatnich dwóch klas szkół podstawowych.

Program stypendialny skierowany jest do uczniów, których średnia ocen z mijającego roku szkolnego przekracza 4.5, którzy wykazać się mogą wybitnymi osiągnięciami w działalności pozaszkolnej (olimpiady, konkursy, turnieje) na poziomie co najmniej wojewódzkim, a także charakteryzują się niewielkim średnim miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie.