18 sierpnia 2020

Świętokrzyski Salon Maturzystów Perspektywy 2020

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zaprasza uczniów klas maturalnych i ich nauczycieli do udziału w Świętokrzyskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2020. Celem organizatorów jest zapewnienie przyszłorocznym maturzystom dostępu do informacji na temat czekającego ich egzaminu oraz zaprezentowanie oferty studiów w roku akademickim 2021/2022. Inicjatywa jest objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Salon odbędzie się wyłącznie w wersji online dla wszystkich 16 województw. W województwie świętokrzyskim Salon odbędzie się 30 września.

Uczniowie klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli uczestniczyć w dwóch sesjach online:

  • przedpołudniowej (w godz. od 10:00 do 13:00), w trakcie której młodzież otrzyma pakiet informacji na temat egzaminu maturalnego w 2021 r., specyfiki egzaminu z poszczególnych przedmiotów jak również porady ekspertów na temat kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
  • popołudniowej (w godz. od 16:00 do 19:00), poświęconej wyborowi uczelni i kierunków studiów.

Dyrektorów szkół zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu oraz umożliwienie uczniom udziału w sesji przedpołudniowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.salonmaturzystow.pl/2020/wystawcy