14 sierpnia 2020

Każda szkoła może przystąpić do programu Stypendia św. Mikołaja

Stypendia św. Mikołaja to ogólnopolski program mający na celu wsparcie zdolnych, zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin. W każdym zakątku Polski są dzieci, które potrzebują pomocy aby móc rozwinąć skrzydła. Według najnowszych ustaleń European Anti Poverty Network w Polsce jest obecnie 417 tys. ubogich dzieci. Wśród nich znajdują się także przyszli lekarze, inżynierowie, nauczyciele i naukowcy. Wsparcie ich rozwoju jest
bardzo pilnym zadaniem.

Fundacja Świętego Mikołaja od 10 lat prowadzi program Stypendia św. Mikołaja, współpracując już z 308 szkołami na terenie całej Polski. Do tej pory udało się Fundacji wspólnie ze szkołami przyznać 2584 stypendia. Program otrzymał Europejską Nagrodę Obywatelską przyznawaną przez Komisję Europejską.

Stypendium św. Mikołaja to całoroczne wsparcie dla wybranych przez szkołę uczniów, którzy bez wsparcia finansowego nie mogą rozwinąć skrzydeł. Stypendium wypłacane jest co miesiąc i wymaga rozliczenia poprzez sprawozdanie. Przeznaczone może być na zakup książek, materiałów plastycznych, akcesoriów sportowych, muzycznych, opłacenie kursów, zajęć dodatkowych, udziału w konkursach i wyjazdach.

Aby dołączyć do programu wystarczy skontaktować się z Fundacją Świętego Mikołaja (stypendia@mikolaj.org.pl, 791 793 021, 669 241 424).

Fundacja Świętego Mikołaja oferuje każdej szkole w programie dedykowane bankowe subkonto stypendialne, przekazuje potrzebne materiały, pełną dokumentację prowadzonego w szkole programu stypendialnego i pełne zaplecze administracyjne, przekazuje pieniądze na stypendia w formie dopłat do zebranych środków przez społeczność szkolną, a za swoją pomoc nigdy nie pobiera żadnych opłat ani prowizji.

Szkoła odpowiada za wybór stypendystów i włącza się w gromadzenie środków na stypendia dla swoich uczniów w swoich lokalnych społecznościach. Każda szkoła będąca w programie Stypendia św. Mikołaja bierze również udział w konkursie „Solidarna Szkoła”. Gala konkursu odbywa się co roku w grudniu w Pałacu w Wilanowie i objęta jest Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.

Do końca sierpnia Fundacja podwoi każdą złotówkę zebraną przez społeczność szkolną. Między 1 a 19 września Fundacja prowadzi akcję „Na dobry początek” – zebrane przez szkoły pieniądze na stypendia zostaną potrojone przez Fundację.

Informacje o programie Stypendia św. Mikołaja znajdują się na stronie internetowej www.mikolaj.org.pl/stypendia.