13 sierpnia 2020

Nabór na szkolenie w ramach Projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia”

Szpital Uniwersytecki uprzejmie informuje, że w dniach 11.08 – 24.08.2020 r. prowadzony będzie nabór na szkolenie w dziedzinie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży w ramach Projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia” nr POWR.05.04.00-00-0175/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączeniu do niniejszego Komunikatu, jak również na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie po linkiem:

https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie#wsparcie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia-2