12 sierpnia 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie formularza do dnia 19 sierpnia 2020 r.:

https://docs.google.com/forms/d/1Fq8kiJ2UKqO3GxSlf8hLWwijr3PguG-f6xVW4iNi2SI/edit

Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie internetowej kuratorium w zakładce „Rekrutacja do szkół”.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik