6 sierpnia 2020

Weź udział w ESDW 2020!

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 18 września – 8 października 2020 roku, a punktem odniesienia będzie zeszłoroczny sukces, którego miarą jest 6704 działań w 28 krajach.

ESDW 2020 będzie łączyć się z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Aby wziąć udział w ESDW, należy zaproponować działanie, które swoim zakresem obejmie co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju (gospodarczy, społeczny lub środowiskowy).

Pomysły na lekcje, warsztaty, webinary, wystawy, projekty filmowe, a także wszelkie inicjatywy wirtualne itp. należy zarejestrować na europejskiej platformie ESDW: https://esdw.eu/register/, a następnie zrealizować je w trakcie Tygodnia.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Patrycja Szewczyk, telefon 22 3692652, e-mail: patrycja.szewczyk@klimat.gov.pl.