3 sierpnia 2020

20 października – Dzień Krajobrazu

Zgodnie z art. 6A Europejskie] Konwencji Krajobrazowej, obligującym Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów ich roli i wprowadzanych w nich zmian Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) w roku 2016, ogłosiła dzień 20 października Dniem Krajobrazu.

Głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 r. jest Drzewo w krajobrazie. W związku z ogromnym znaczeniem drzew dla kształtowania krajobrazów naturalnych i kulturowych także w tym roku planuje się rozpowszechnianie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu. W ubiegłym roku Dzień Krajobrazu był motywem przewodnim już dla ok. 230 spotkań, spacerów i innych wydarzeń, w których tematem przewodnim był Krajobraz.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) proponuje, aby tegoroczne działania były prowadzone pod hasłem; „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). Ma to na celu popularyzację wiedzy w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów.

Wszelkie planowane działania i podjęte inicjatywy z okazji obchodów Dnia Krajobrazu należy zgłaszać do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska poprzez formularz udostępniony na stronie http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020.

Informacje na temat organizowanych wydarzeń będą promowane na stronie internetowej poświęconej Dniu Krajobrazu http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu2020.