31 lipca 2020

Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pochodzenia romskiego.

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich.

Stypendia będą Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Kompletne wnioski należy wysłać na  adres:

Związek Romów Polskich
ul. K. S Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel./fax: (094) 37 250 98