31 lipca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu lipcu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

157 1 0,64%