30 kwietnia 2014

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Niebawem – już po raz 32. – Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci rozpocznie rekrutację utalentowanych uczennic i uczniów do programu pomocy wybitnie zdolnym. Stowarzyszenie szuka przede wszystkim dzieci zainteresowanych nauką i sztuką, które będą chciały wziąć udział w warsztatach badawczych, stażach i obozach naukowych zorganizowanych wspólnie z wybitnymi naukowcami i najlepszymi studentami w kraju. Innymi słowy, nie chodzi o pomoc finansową, tylko merytoryczną – zaproszenie do wspólnej pracy nad aktualnymi problemami badawczymi.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Żeby zmniejszyć bariery finansowe, stowarzyszenie zwraca uczniom także koszty podróży. Uczestnicy programu mogą również uzyskać wsparcie finansowe dla przedsięwzięć służących rozwojowi (np. wyjazdy na konkursy, sprzęt badawczy). 

Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany w połowie maja.

Więcej informacji o programie pomocy wybitnie zdolnym na stronie:

Zdolna młodzież, czyli jaka? To nie muszą być uczniowie wzorowi i szóstkowi:

Plakat rekrutacji – można go wydrukować i powiesić w szkole: