30 lipca 2020

Uwaga – wznowione zostało monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz pismem MEN Znak: DKO-WNP.4092.33.2020.DB z dnia 24 lipca
2020 r. wznowione zostało  monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie.

Monitorowanie jest prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych, w oddziałach semestru pierwszego lub drugiego, w których kształcenie jest realizowane w zawodach szkolnictwa branżowego określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – w okresie  do 28 sierpnia 2020 r. Monitorowanie obejmuje po 30% ww. szkół.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz.    Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona. W przypadku wątpliwości Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Prosimy Państwa Dyrektorów, którzy jeszcze nie wypełnili ww. arkusza o niezwłoczne jego wypełnienie.

Załącznik nr 1- wykaz szkół do monitorowania

 

Załączniki

zalącznik nr-1-wykaz-szkol-publiczne-i-niepubliczne-szkoly-policealne
Data: 2020-07-30, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB