30 lipca 2020

Uwaga – wznowione zostało monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: szkół ogólnodostępnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz pismem MEN Znak: DKO-WNP.4092.33.2020.DB z dnia 24 lipca
2020 r. wznowione zostało monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych.

Monitorowanie odbywa się w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych: szkołach ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych – w okresie  do 28 sierpnia 2020 r. Monitorowanie nie odbywa się w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi. Monitorowanie obejmuje 30% ww. szkół.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz.    Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona. W przypadku wątpliwości Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Prosimy Państwa Dyrektorów, którzy jeszcze nie wypełnili ww. arkusza o niezwłoczne jego wypełnienie.

 Załącznik nr 1- wykaz szkół do monitorowania

 

Załączniki

zalącznik nr-1-publiczne-i-niepubliczne-szkoly-podstawowe
Data: 2020-07-30, typ pliku: XLSX, rozmiar: 26 KB