30 lipca 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lipcu 2020 r.

W lipcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.