29 lipca 2020

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Laboratorium Wolności Religijnej informuje, że 22 sierpnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Laboratorium Wolności Religijnej w związku z tym prowadzi działania prowadzące do podniesienia poziomu świadomości społecznej w aspekcie istnienia, a wręcz obserwowanego nasilenia naruszeń wolności sumienia i wyznania oraz przestępczości na tle wyznaniowym, zapobiegania im oraz skutecznego reagowania na akty braku szacunku, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści w stosunku do osób wierzących, jak również łamania prawa do wolności wyznania.

Szczegółowe informacje: https://laboratoriumwolnosci.pl/

Załączniki

22-sierpnia-plakat
Data: 2020-07-29, typ pliku: JPG, rozmiar: 387 KB