19 marca 2008

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” w sprawie pułapu punktów, wystarczających do uzyskania tytułu laureata

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” dla uczniów szkół podstawowych informuje, że w roku szkolnym 2007/2008 tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy w III (wojewódzkim) etapie Konkursu uzyskali 36 i więcej punktów. Maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania przez finalistę, wynosiła 39 punktów.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego
Małgorzata Jas