13 lipca 2020

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej przeprowadzi w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ) skierowaną do uczniów starszych klas szkół podstawowych, która ma na celu zainteresowanie ich naukami ścisłymi.

Terminarz XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021):

  • Zawody I stopnia: 1 września – 12 października 2020 r.
    część testowa (w szkołach): 24 września 2020 r. (czwartek), godz. 9:00.
  • Zawody II stopnia: 16 stycznia 2021 r. (sobota)
  • Zawody III stopnia: 20 marca 2021 r. (sobota)
  • Uroczyste zakończenie XVI OMJ: 21 marca 2021 r. (niedziela)

Część testowa zawodów pierwszego stopnia jest przeprowadzana we wszystkich zarejestrowanych w systemie szkołach w tym samym czasie, co stwarza uczniom możliwość rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z całej Polski.

Więcej informacji na stronie: https://omj.edu.pl/