10 lipca 2020

Projekt Herbarium Pomeranicum

Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim realizuje projekt Herbarium Pomeranicum – „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”.

W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów, pochodzących ze zbiorów uczelnianych herbariów zostanie zdigitalizowanych i upublicznionych w internecie.

Z zeskanowanych zbiorów będzie mogło korzystać szerokie grono odbiorców: naukowcy, studenci, uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, administracja samorządowa oraz państwowa, a także służby, których zadaniem jest dbałość o środowisko.

Z zasobów zdigitalizowanych herbariów na całym świecie korzystają różnego typu instytucje i firmy przy wykonywaniu ekspertyz oddziaływania na środowisko różnorakich inwestycji, np. w formie wykorzystywania materiałów zielnikowych jako materiałów porównawczych, pomoc w identyfikowaniu gatunków i innych.

Z postępem prac w zakresie możliwości udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów można zapoznać się na stronie www.herbariumpomeranicum.pl oraz na FB https://www.facebook.com/herbariumpomeranicum/