6 lipca 2020

Spotkanie przedstawicieli Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE, Warszawa 1-2 lipca 2020

W dniach 1-2 lipca 2020 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE wyłonionych na lata 2020-21. Organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach reprezentowali wizytatorzy Piotr Zimoch i Piotr Gajek.

Regionalne Punkty Informacyjne są to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania upowszechniające programy edukacyjne i inicjatywy Unii Europejskiej, a w szczególności: program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), program Edukacja i eTwinning. Jednym z głównych celów RPI jest dotarcie z informacją do potencjalnych beneficjentów w najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach w Polsce.

Podczas dwudniowego spotkania omówiono zasady funkcjonowania Regionalnych Punktów Informacyjnych a także zaprezentowano zasady poszczególnych programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji: Erasmus+ Młodzież, Europejski Korpus Solidarności, Program Edukacja, PO WER. W czasie konferencji pojawiły się informacje o inicjatywach proponowanych przez fundację m. in. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, konkurs umiejętności zawodowych, III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ FRSE, Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji, Bieg Erasmusa. Prelegenci przekazali wiadomości odnośnie akredytacji w programie Erasmus oraz o możliwościach korzystania z międzynarodowej mobilności studentów i pracowników w oparciu o projekty dla szkół wyższych.

Spotkanie przedstawicieli RPI było także okazją do stworzenia założeń współpracy pomiędzy wszystkimi przedstawicielstwami, wymiany doświadczeń z zakresu projektów międzynarodowych i roli poszczególnych instytucji, w tym ośmiu kuratoriów, we wspieraniu międzynarodowej współpracy.