11 marca 2008

Lista osób dopuszczonych do Finału VI Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

  1. Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego.
  2. Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym przez pozostałych uczniów można uzyskać pod telefonem 0-41 362-51-65
  3. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 27 marca 2008 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w pracowniach Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, dawniej H. Sawickiej 42)
  4. Uczestnicy Konkursu będą wpuszczani na salę po okazaniu legitymacji szkolnej.
  5. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 8 kwietnia 2008 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.