6 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego poza miejscem zamieszkania (dotacja wyliczona ponownie zgodnie z oceną punktową po rezygnacji z podpisania umowy na kwotę 25 285 zł organizatora: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie)

Lp. Nazwa organizacji Dotacja przydzielona z uwzględnieniem posiadanych środków
1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie” – odział Kielce ul. Grochowa 25/5 25-606 Kielce 32 874
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój 14 336
3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 74 859
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26-200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 8 630
5. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25-820 Kielce-Białogon, ul. Pańska 1a 114 552
6. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 27 352
7. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 85 397