3 lipca 2020

Edukacja klimatyczna w polskiej szkole

Już od przedszkola dzieci uczą się o ekologii. W szkole na różnych zajęciach edukacyjnych uczniowie poznają zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatu, oszczędzania energii, wody, surowców, segregowania i wtórnego wykorzystywania odpadów. Rozwijają swoje kompetencje proekologiczne.

Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja ekologiczna, ministerstwo wprowadziło przepis, który zobowiązuje nauczycieli, aby już od 1 września 2020 r. na zajęciach z wychowawcą omawiali z uczniami najistotniejsze problemy klimatyczne i ochrony środowiska.

Załączniki

Komunikat MEN w sprawie edukacji ekologicznej
Data: 2020-07-03, typ pliku: DOCX, rozmiar: 85 KB
Edukacja klimatyczna - materiał z obowiązujących podstaw programowych
Data: 2020-07-03, typ pliku: DOCX, rozmiar: 20 KB