2 lipca 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – czerwiec 2020 r.

W czerwcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W czerwcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 17 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 1 Szkoła podstawowa – 1

 

2. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1 Szkoła podstawowa – 1

 

3. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 3 Przedszkole – 1

Szkoła podstawowa – 2

4. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 3 Przedszkole – 1

Szkoła podstawowa – 2

5. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 11 Szkoła podstawowa – 10

Szkoła ponadpodstawowa – 1

6. Inne – 3, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego,

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

Szkoła podstawowa – 3

 

 

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • organu prowadzącego szkołę lub placówkę
1
  • Rzecznika Praw Dziecka
1
  • rodziców
4
  • innych podmiotów (dyrektor przedszkola/szkoły)
11