2 lipca 2020

Weź udział w konkursie #BeActive Awards 2020

Jeśli stawiasz na aktywność, weź udział w konkursie #BeActive Awards 2020 organizowanym przez Komisję Europejską. Jest on skierowany do organizacji, instytucji i indywidualnych osób, które angażują się w promocję aktywności fizycznej w swojej społeczności. Dowiedz się więcej i zgłoś się do eliminacji prowadzonych przez Ministerstwo Sportu.

Nagrody można zdobyć w trzech kategoriach:
#BeActive Education Award – za propagowanie aktywności fizycznej wśród przedszkolaków i uczniów;
#BeActive Workplace Award – za inspirowanie pracowników do aktywności fizycznej;
#BeActive Local Hero Award – za inicjowanie działań promujących aktywności fizyczną w społecznościach lokalnych.

Pula nagród w konkursie wynosi 45 tysięcy euro – 10 tys. euro otrzymają zwycięzcy każdej z trzech kategorii, a nagrody po 2,5 tys. euro otrzyma pozostałych sześciu finalistów konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie, zgłoś się do eliminacji do konkursu #BeActive Awards 2020!

Eliminacje prowadzone są przez Ministerstwo Sportu i mają na celu wyłonienie trzech najlepszych zgłoszeń konkursowych promujących ideę #BeActive, które następnie wezmą udział w konkursie #BeActive Awards 2020 organizowanym przez Komisję Europejską. W eliminacjach mogą wziąć udział organizacje i instytucje, które podejmują działania w zakresie promocji aktywności fizycznej, a także indywidualne osoby, które inicjują i realizują działania w tym zakresie. W kategorii #BeActive Local Hero Award wnioskodawcami mogą być wyłącznie indywidualne osoby, które ukończyły 18 lat.

Zgłoszenia wypełnione na odpowiednich formularzach przypisanych do kategorii konkursowych wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 15 lipca 2020 r. na adres: etspolska@msport.gov.pl.

Zwycięzcy krajowych eliminacji do konkursu #BeActive Awards 2020 otrzymają nagrody: statuetki oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 zł, a także szansę na zdobycie nagrody głównej.

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/wez-udzial-w-konkursie-beactive-awards-2020