1 lipca 2020

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE zainicjował swoją działalność w Województwie Świętokrzyskim

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika w dniu 30 czerwca 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach odbyło się spotkanie robocze koordynatorów programów Erasmus+ w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  pn. Regionalne Punkty Informacyjne.

Spotkanie robocze otworzyła Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyska Wicekurator Oświaty, która w swoim wystąpieniu przedstawiła zarys funkcjonowania Regionalnych Punktów Informacyjnych, wspierających edukacyjną rolę szkół w obecnym systemie oświaty, zachęcając przy tym przybyłych licznie przedstawicieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w realizacji i upowszechnianiu programów zarządzanych przez FRSE.

Dalszą część spotkania poprowadził koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego wizytator Kuratorium Oświaty Pan Piotr Zimoch. Wyjaśniając zebranym szerzej cele i zadania RPI, zadeklarował wsparcie i pomoc przy realizacji przedsięwzięć i projektów realizowanych w przyszłości we współpracy z Fundacją. Wspomniał również, że punkt konsultacyjny działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach we wtorki w godzinach 13.00 – 15.00, ma za zadanie wspierać nauczycieli szkół i placówek oświatowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy zaangażują się we wsparcie edukacyjnej roli szkół  w kształtowaniu proeuropejskich postaw i działań w obecnym w systemie oświaty.