1 lipca 2020

OHP: „Rekrutacja 2020/2021”

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach rozpoczyna proces: „Rekrutacja 2020/2021”.

Oferta opiekuńczo-wychowawcza skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat. Proponujemy bilet do kariery – nowoczesną formę wsparcia rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. OHP wyrównuje szanse osób znajdujących się w gorszej sytuacji ekonomicznej od rówieśników. W szczególności kierujemy zadania do młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich oraz rodzin dotkniętych ubóstwem i
bezrobociem.

Zapewniamy

  • Praktyczne przygotowanie do zawodu.
  • Opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
  • Dodatkowe szkolenia kwalifikacyjne.
  • Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
  • Zajęcia kulturalne i sportowe.
  • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą.
  • Udział w projektach międzynarodowych.

Działania realizowane są przez doświadczoną kadrę.

Więcej na stronie: www.swietokrzyska.ohp.pl