1 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego w ramach półkolonii

Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja (w zł)
1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie  27-600 Sandomierz Mściów 100 3 717
2. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa” 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14 9 875
3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 47 755
4. Świętokrzyska Akademia Sportu ul. Piotrkowska 12/1008 25-510 Kielce 37 313
5. Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” ul. Grabowiecka 15 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 18 903
6. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 48 000
7. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 88 826