29 czerwca 2020

Raport Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19

Zachęcamy do lektury „Raportu Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19”. Publikacja to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W zakończeniu Raportu znalazły się wnioski dotyczące dalszych działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz wzbogacenia powszechnie dostępnych e-materiałów dydaktycznych.

Raport Ministra Edukacji Narodowej

– Zależało nam na tym, aby w tym szczególnym czasie edukacja dzieci i młodzieży nie została przerwana, a proces dydaktyczny mógł być kontynuowany. Dzięki szybkim decyzjom dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mogli zorganizować proces kształcenia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość, a nauczyciele realizować programy nauczania i prowadzić zajęcia z uczniami, oceniać ich pracę wraz z przeprowadzeniem rocznej klasyfikacji – podkreślił minister Dariusz Piontkowski we wstępie do publikacji. Dodał, że udało się stworzyć elastyczny system kształcenia dostosowany do potrzeb prawie 5 mln uczniów z ok. 24,5 tys. szkół.

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej podziękował dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom i wszystkim osobom zaangażowanym w proces kształcenia odległość. Podkreślił, że całe środowisko oświatowe ma za sobą szczególny okres, który wymagał zupełnie nowego podejścia do pracy, realizowanej w innych niż zwykle okolicznościach.

Działania MEN w okresie pandemii COVID-19

„Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19” to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W publikacji został przedstawiony proces przygotowania i wdrożenia kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz stopniowego otwierania wybranych typów szkół i placówek.

W dalszej części materiału znalazł się opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz innych projektów realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół, takich jak: program „Aktywna tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna czy projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Ważna część Raportu została poświęcona opisowi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl, zestawieniu oferty edukacyjnej TVP i Polskiego Radia oraz informacjom dotyczącym  wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu.

Osobne miejsce w publikacji zajmuje przegląd działań w zakresie kształcenia na odległość w wybranych krajach Unii Europejskiej.

 Cyfryzacja procesu kształcenia – wnioski i plany dalszych działań

Podsumowaniem Raportu są wnioski dotyczące dalszych działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej oraz położenia większego nacisku na cyfryzację całego procesu kształcenia.

Wśród najważniejszych działań w tym obszarze znalazły się: 

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych nauczycieli i uczniów;
  • rozwijanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl;
  • poszerzanie bazy publicznych, powszechnie dostępnych i sprawdzonych e-zasobów i narzędzi edukacyjnych;
  • wspieranie organów prowadzących w doposażaniu szkół w sprzęt niezbędny do realizacji procesu kształcenia.

Materiały