29 czerwca 2020

Regionalny Punk Informacyjny (FRSE) w województwie świętokrzyskim – inauguracja działalności punktu działającego przy Kuratorium Oświaty w Kielcach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
Województwa Świętokrzyskiego,

 

Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI)
dla województwa świętokrzyskiego.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest:

  • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
  • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów
    i efektów programu;
  • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku);
  • prowadzenie Punktów Informacyjnych (minimum jeden dzień w tygodniu);
  • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
  • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
  • raportowanie zrealizowanych działań.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa i brakiem możliwości organizowania konferencji, nie odbyło się planowane w kwietniu spotkanie inaugurujące działalność punktu. Dzięki możliwości organizacji spotkań w chwili obecnej z zachowaniem reżimu sanitarnego zapraszamy dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim na spotkanie inaugurujące działalność punktu. Celem spotkania oprócz przekazania informacji ogólnych o funkcjonowaniu punktu, będzie wypracowanie strategii działania Regionalnego Punktu Informacyjnego w województwie świętokrzyskim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (ul. Księdza Piotr Ściegiennego 15, 25-001 Kielce, sala gimnastyczna wejście od ulicy Zgody) w godzinach 10:00 – 12:00. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku. Osoby biorące udział w konferencji zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach uczestnictwa.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Ilość miejsc ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Kielcach:

Sylwia Kurtek tel.: 41 342 18 27, e-mail: sylwia.kurtek@kuratorium.kielce.pl,

Piotr Zimoch tel.: 41-342 15 36, e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Plakat
Data: 2020-06-29, typ pliku: JPG, rozmiar: 249 KB