26 czerwca 2020

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”

Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych Radosne Serca! W tym roku z uwagi na pandemię są one zorganizowane  on-line. Projekt jest bezpłatny.

Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych.

Projekt jest skierowany do uzdolnionych dzieci i młodzieży w wieku 10-21 lat z całej Polski. Do udziału Fundacja zaprasza osoby, które mają zdolności taneczne, plastyczne, teatralne i wokalne.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą od 13 do 24 lipca będą brały udział w warsztatach z wybranej dziedziny artystycznej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą poczty e-mail: (fundacja@nowe-pokolenie.pl ), do dnia 05.07.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.nowe-pokolenie.pl