25 czerwca 2020

Nagroda „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia 2020 roku

Trwa kolejna edycja Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów “Talenty Świętokrzyskie”. Jak co roku, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego planuje nagrodzić młodych ludzi, laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, naukowymi lub artystycznymi.

Poniżej  szczegółowe informacje dotyczące ww. programu wraz ze wzorami dokumentów, które po wypełnieniu i podpisaniu przez wnioskodawców należy przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową, lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki (pokój 35)
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
z dopiskiem na kopercie: Talenty Świętokrzyskie

Do pobrania:

Każdy, kto chce dopytać o szczegóły naboru, może to zrobić poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, p. Agnieszką Klimczewską, nr tel. 41-341-69-07 e-mail: agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl