24 czerwca 2020

Webinarium „Bezpieczne wakacje 2020”

W siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się webinarium skierowane do organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Webinarium prowadzili: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Edyta Mikoda – kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz mjr Paweł Bryndza i szer. Michał Jarosz – lekarz z 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej.

Podczas webinarium przedstawiono informację dotyczącą organizacji wypoczynku na terenie województwa świętokrzyskiego oraz zakres wsparcia organizatorów przez Wojska Obrony Terytorialnej. Omówiono również wytyczne GIS, MZ i MEN związane z organizacją wypoczynku.

W załącznikach znajduje się procedura i obszary wsparcia WOT dla organizatorów wypoczynku podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz prezentacja o COVID-19.

 

Załączniki

Prezezntacja 10. ŚBOT - koronawirus
Data: 2020-06-24, rozmiar: 7 MB