22 czerwca 2020

Bezpieczne wakacje – kontrola autokarów (powiat kielecki)

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w trosce o zdrowie Jego uczestników, a szczególnie dzieci i młodzieży, Starosta Kielecki z udziałem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach – Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Kielcach, działając w porozumieniu z okręgowymi stacjami kontroli pojazdów z terenu
Powiatu Kieleckiego, organizuje w okresie letnim, akcję pod hasłem „Bezpieczne Wakacje 2020”.

Celem akcji będzie bezpłatna ocena stanu technicznego autobusów wiozących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

Przedmiotowej oceny można dokonać na okręgowych stacjach kontroli pojazdów z terenu powiatu kieleckiego – wykaz stacji w załączeniu.

Załączniki

Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu kieleckiego
Data: 2020-06-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 422 KB