21 lutego 2008

Lista laureatów V Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań