4 października 2022

SIO. Problemy z formularzem „Rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli”

System Informacji Oświatowej

Pierwszy problem: Częste niezrozumienie zasad wypełniania formularza.

Formularz wypełnia się dwa razy do roku. Każdy z terminów obejmuje zawsze okres całego roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rozważmy rok 2022:

 1. Pierwszy termin, czyli stan na 31 maja 2022 obejmuje następujące okresy:
   1. planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub planowane wygaśnięcie stosunku pracy (plan będzie dotyczył okresu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2022),
   2. faktyczne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami lub faktyczne wygaśnięcie stosunku pracy (dotyczyć to będzie okresu: od 1 stycznia do 31 maja 2022)
 2. Drugi termin, czyli stan na 30 września 2022 obejmuje następujące okresy:
  1. planowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub planowane wygaśnięcie stosunku pracy (plan będzie dotyczył okresu: od 1 października do 31 grudnia 2022),
  2. faktyczne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami lub faktyczne wygaśnięcie stosunku pracy (dotyczyć to będzie okresu: od 1 stycznia do 30 września 2022)

Uwaga! W tym formularzu nie uwzględnia się umów zawartych na czas określony!

Przypominam o konieczności zapoznania się instrukcją: https://pomoc.sio.gov.pl/zatrudnienie/


Drugi problem: Jak wypełnić formularz wg stanu na 31 maja 2022, jeśli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2022:

 • nie planuje się rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami, ani żaden stosunek pracy nie wygaśnie (plan dotyczy okresu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2022),
 • nie rozwiązano żadnego stosunku pracy z nauczycielami, ani żaden stosunek pracy nie wygasł (dotyczy to okresu: od 1 stycznia do 31 maja 2022)?

Odpowiedź: W takiej sytuacji nie wypełnia się formularza, ponieważ nie jest możliwe przekazywanie zerowego formularza. To jest generalna zasada wypełniania formularzy w SIO – nie przekazuje się zerowych formularzy.


Trzeci problem: Wpisane zostały wartości, a system nie pozwala zapisać formularza, wyświetlając komunikat o błędzie: „Wymagane dodanie przynajmniej jednego wpisu”. Co w tej sytuacji można zrobić?

Odpowiedź: W tej sytuacji należy najpierw nacisnąć przycisk „DODAJ ROZWIĄZANIE/WYGAŚNIĘCIE”, a dopiero w drugiej kolejności przycisk „ZAPISZ”.


Czwarty problem: Wpisane zostały wartości, a system nie pozwala zapisać formularza, wyświetlając komunikat o błędzie: Nie można określić okresu raportowania na inne lata jeżeli istnieje zarejestrowany wpis z okresem „Stan na 31 maja”, a nie zarejestrowano wpisu z okresem „Stan na 30 września” za ten sam rok. Co w tej sytuacji można zrobić?

Odpowiedź: W takiej sytuacji należy przejrzeć poprzednie lata w tym formularzu i odnaleźć rok, w którym wpisano tylko sprawozdanie na 31 maja tego roku, a zapomniano o wpisaniu sprawozdania na 30 września tego samego roku. Należy oczywiście uzupełnić dane w tym odnalezionym roku, dopisując brakujące sprawozdanie na 30 września.