17 czerwca 2020

„Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”. Bezpłatne materiały edukacyjne.

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” realizuje zadanie publiczne pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”, którego celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową.

W ramach zadania fundacja wyda oraz bezpłatnie przekaże do szkół podstawowych z terenu Polski, broszurę informacyjną wzbogaconą alfabetem brajlowskim, skierowaną do uczniów klas IV-VIII. Publikacja będzie wskazówką, w jaki sposób poprawnie postępować, gdy w przestrzeni publicznej spotkamy osobę z dysfunkcją narządu wzroku. Dodatkowo uczniowie dowiedzą się, że osoby niewidome posługują się pismem punktowym oraz poznają twórcę alfabetu Ludwika Braille’a. Broszura będzie zawierała podstawowe zasady pomagania
osobie niewidomej.

Każda ze szkół, która zgłosi chęć uczestniczenia w projekcie zostanie wyposażona w 100 bezpłatnych zestawów edukacyjnych (broszura z alfabetem brajlowskim) idealnych do pracy nauczyciela z uczniem w ramach rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Zainteresowane placówki oświatowe proszone są o kontakt z biurem fundacji za pośrednictwem adresu e-mail: zaprzyjaznijsie@swiatbrajla.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 697 121 728. Zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.