18 lutego 2008

Lista laureatów V Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów woj. świętokrzyskiego