10 czerwca 2020

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego, dopuszcza się składanie wniosków wraz z dokumentacją o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego za pośrednictwem poczty (kuriera) z dopiskiem na kopercie „Awans zawodowy”
lub osobistego dostarczenia do wyznaczonego stanowiska odbioru w urzędzie lub oddziale w ustalone dni tj. wtorki i czwartki w godzinach 10.00 – 13.00, począwszy od 16 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.(sala nr 3 przy „Okrąglaku”) 

Powiat Miejsce składania dokumentów Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce

oraz powiat: kielecki
i konecki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Kuratorium Oświaty
w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Kuratorium Oświaty w Kielcach

tel. 41 342 18 49 lub 42 342 16 62

buski i kazimierski Oddział w Busku
– Zdroju
28-100 Busko-Zdrój,

ul. Różana 2

tel. 41 350 18 57

jędrzejowski
i pińczowski
Oddział
w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów,

ul. Armii Krajowej 9

tel. 41 386 18 15

ostrowiecki
i opatowski
Oddział
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

ul. Iłżecka 37

tel.41 343 38 53

sandomierski Oddział
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz,

ul. Mickiewicza 39

tel. 15 832 04 54

starachowicki Oddział
w Starachowicach
27-200 Starachowice,

ul. Rogowskiego 14

tel. 509 475 108

skarżyski Oddział
w Starachowicach
z siedzibą
w Skarżysku – Kam.
26-100 Skarżysko-Kamienna,

ul. St. Konarskiego 20

(budynek Starostwa)

tel. 41 395 30 62

staszowski Oddział
w Staszowie
28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 3

tel. 15 864 19 00

włoszczowski Oddział
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10

tel. 519 407 844

Prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.

Klienci w trakcie osobistej wizyty są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika urzędu,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.

W przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli nie wprowadzono zmian  w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązują zatem wszystkie terminy
i procedury
, o których mowa w rozdziale 3a – Awans zawodowy nauczycieli  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

Członkowie komisji przybywają do pracy o wyznaczonej godzinie (maksymalnie 10 minut wcześniej), wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki i długopis, zachowując dystans społeczny (1,5 m).

Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego przychodzą w wyznaczonym miejscu punktualnie (maksymalnie 10 minut wcześniej), bez osób towarzyszących, wyposażeni w maseczkę
lub przyłbicę, rękawiczki  i długopis, zachowując dystans społeczny (1,5 m).

Ważne wszyscy

Nie przychodzimy na komisję kwalifikacyjną w sytuacji kiedy:

  • przebywamy na kwarantannie;
  • przebywamy w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
  • mamy objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.

Kuratorium Oświaty zapewnia płyn dezynfekujący oraz BHP w pomieszczeniach, w których opracować będą komisje kwalifikacyjne.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964).