9 czerwca 2020

Warsztat online „Trzy kroki do wymiany” – podsumowanie

W dniach 2 i 4 czerwca 2020 r. w odbyła się konferencja warsztatowa on-line pn. „Trzy kroki do wymiany”. Organizatorami wydarzenia byli: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Szkolenie „Trzy kroki dla wymiany” było skierowane dla szkół, które w przyszłości chciałyby nawiązać współpracę z placówkami z Niemiec i zorganizować wymianę uczniów we współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. W szkoleniu wzięło udział 19 osób – nauczycieli i nauczycielek języka niemieckiego, angielskiego, wychowania fizycznego i informatyki a także dyrektorów szkół. Pierwszego dnia szkolenia poruszono kwestie nawiązywania kontaktów międzykulturowych oraz ustalono czym jest międzynarodowa wymiana młodzieży i jakie są elementy składające się na wartościową wymianę. Drugi dzień szkolenia był poświęcony budowaniu projektu wymiany oraz informacjom praktycznym na temat wypełniania wniosku oraz zasad finansowania wymiany organizowanej z PNWM.

Udział w szkoleniu on-line prócz informacji merytorycznych i praktycznych odnośnie organizacji wymian międzynarodowych we współpracy z PNWM był okazją dla uczestników na zapoznanie się z różnymi formami pracy zdalnej.