8 czerwca 2020

MEN informuje: Więcej dzieci w grupie przedszkolnej. Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli

Główny Inspektor Sanitarny opublikował aktualne wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4 do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Wytyczne zamieszczone zostały na stronie internetowej MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men