4 czerwca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu maju 2020 r.

 

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

(SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)

509 1 0,2%
2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

(LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – publiczne)

96 1 1,04%
Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

200 1 0,5%
Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

(LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)

63 1 1,59%
Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

157 5 3,18%