4 czerwca 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w maju 2020 r.

W maju 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.