3 czerwca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Załączniki