3 czerwca 2020

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek szkolnych, pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Dyrektorzy żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego.

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek opublikowała rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2; m.in. dotyczące organizacji gabinetów profilaktycznych oraz udzielanych w nim świadczeń profilaktyczno-zdrowotnych.

Zaleca się, aby izolatoriów nie tworzyć w gabinetach profilaktycznych znajdujących się na terenie szkół i placówek. Sytuacja ta powoduje, że z gabinetu profilaktycznego nie mógłby skorzystać żaden uczeń, nauczyciel i pracownik poza podejrzanym o zakażenie koronawirusem.

Dyrektor szkoły, przedszkola, żłobka powinien wyznaczyć inny pokój niż gabinet profilaktyczny, w którym uczeń lub dziecko będzie odizolowane do czasu przybycia opiekuna.

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania /higienistek szkolnych / pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach: