29 maja 2020

Problemy z logowaniem do systemu SIO w przypadku zainstalowanego oprogramowania firmy Kaspersky

Wielu użytkowników korzystających z komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym Kaspersky zgłasza problemy z brakiem możliwości zalogowania się do systemu SIO. Strona SIO zawiesza się w momencie logowania.

Obejściem problemu jest wyłączenie skanowania szyfrowanych połączeń zgodnie z dokumentacją produktu Kaspersky: https://help.kaspersky.com/KAV/2020/pl-PL/157530.htm.

Użytkownicy tego produktu powinni zgłosić problem do producenta, czyli firmy Kaspersky w celu naprawy problemu.