28 maja 2020

Komunikat w sprawie przekazywania danych dotyczących funkcjonowania szkół

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół/placówek
w województwie świętokrzyskim
Szanowni Państwo,

w związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej obecnie funkcjonują urzędy, szkoły, instytucje życia publicznego  nieodzownym staje się nawiązywanie szybkich kontaktów i bieżące  przekazywanie ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek w województwie świętokrzyskim.

O sprawnym zarządzaniu w kierowanych przez Państwa placówkach stanowi gotowość do bieżącego monitorowania i raportowania spraw dotyczących ich pracy.

Wobec powyższego proszę o  systematyczne (codzienne) odbieranie poczty elektronicznej i respektowanie zaleceń Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty związanych z wypełnianiem formularzy danych ilościowych  dotyczących funkcjonowania klas I-III oraz prowadzonych konsultacji w klasach VIII.

Należyte wywiązywanie się z zadań wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego stanowi o Państwa odpowiedzialności w okresie pełnionych funkcji kierowniczych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

                                                                                                                 Kazimierz Mądzik