21 maja 2020

Konkurs literacki Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Literackim on-line. Myślą przewodnią konkursu jest przesłanie Jana Karskiego: „Pamiętajcie, że świat jest pełen niesprawiedliwości, a nawet zła, którym winniście się z odwagą przeciwstawiać. O sprawiedliwość, o wolność, o godność i jakość życia należy stale walczyć”.

Konkurs polega na napisaniu pracy, w dowolnej formie literackiej, na jeden z poniższych tematów:

  1. Jan Karski w 1982 roku otrzymał honorowy tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Państwo Izrael przyznaje je osobom, które podczas II wojny światowej bezinteresownie, narażając życie i wolność udzielały pomocy Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy. Co znaczy dla ciebie być sprawiedliwym wśród narodów świata?
  2. W roku 2012 prezydent USA odznaczył pośmiertnie Jana Karskiego Medalem Wolności – najwyższym amerykańskim odznaczeniem państwowym. Podczas uroczystości Barak Obama powiedział: „Musimy powiedzieć naszym dzieciom o tym, jak pozwolono, aby wydarzyło się to zło (Holocaust). Stało się ono, ponieważ tak wielu ludzi uległo najbardziej mrocznym instynktom i tak wielu innych milczało”. Czy milczenie jest przejawem prawa do wolności?
  3. Najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej Jan Karski otrzymał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. Był to Order Orła Białego, który nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Jak być patriotą w czasach wolności?

Praca nie może przekraczać czterech stron. Należy ją przesłać elektronicznie na adres: biuro@janakrski.org.pl do 10 czerwca 2020 roku. Ogłoszenie laureatów i publikacja nagrodzonych prac, na stronach Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, nastąpi 24 czerwca. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Regulamin dostępny jest na stronie http://jankarski.org.pl/konkurs-literacki/