20 maja 2020

„Trzy kroki do wymiany” – jak zorganizować polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów we współdziałaniu z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży? – Zaproszenie na szkolenie on-line

Szanowni Państwo
Nauczyciele Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
Województwa Świętokrzyskiego,

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, zaprasza Państwa do udziału w warsztatach on-line dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których celem będzie promocja współpracy i projektów wymiany młodzieży, w szkołach na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniach 2 oraz 4 czerwca 2020 r. w godzinach 14:00 – 17:00. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku. Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach uczestnictwa.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu on-line jest bezpłatny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Kielcach:

Sylwia Kurtek tel.: 41 342 18 27, e-mail: sylwia.kurtek@kuratorium.kielce.pl,

Piotr Zimoch tel.: 41-342 15 36, e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl

lub kierownikiem referatu wspierania z ramienia PNWM – Jarosławem Brodowskim
tel.: 22-518 89 30, e-mail: brodowski@pnwm.org.

Załączniki

Harmonogram Warsztatu Online
Data: 2020-05-20, rozmiar: 92 KB