31 stycznia 2008

IV sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

W dniu 23 stycznia 2008 roku odbyła się IV sesja Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Debata z udziałem przedstawicieli samorządu uczniowskich z terenu województwa świętokrzyskiego oraz ich opiekunów poświęcona była samorządności uczniowskiej, podniesienia jej rangi i większej skuteczności. W czasie spotkania Świętokrzyski Kurator Oświaty Janusz Skibiński wręczył nagrody w Konkursie na logo ŚRDiM.