18 maja 2020

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Województwa Świętokrzyskiego

 

Zwracam się z prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach lub Oddziału zgodnie z poniższą tabelą zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji publicznej szkoły, publicznego przedszkola, publicznej placówki.

Lp. Komórka organizacyjna

Zakres sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

1. 

Kuratorium Oświaty w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

tel: 41 34 21 634

–   miasto Kielce,

–   powiat: kielecki, konecki,  skarżyski

2. Oddział  w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel: 41 343-38-53

–   powiat: ostrowiecki, opatowski
3. Oddział w Starachowicach

ul. Rogowskiego 14

27-200 Starachowice

tel: 509-475-108

–   powiat: starachowicki,
4. Oddział w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów

tel: 41 386-18-15

–   powiat: jędrzejowski,

–   powiat: pińczowski (gminy:  Michałów, Działoszyce, Kije)

–   powiat włoszczowski (gminy: Moskorzew, Secemin i Radków)

5. Oddział we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

tel: 519-407-844

–   miasto Włoszczowa,

–   powiat: włoszczowski (gminy: Kluczewsko, Krasocin)

6. Oddział w Busku-Zdroju

ul. Różana 2

28-100 Busko-Zdrój

tel: 41 350-18-57

–   powiat: buski, kazimierski,

–   powiat pińczowski (gminy: Złota, Pińczów)

–   powiat kielecki (gmina Chmielnik)

 

7. Oddział  w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 39

27-600 Sandomierz

tel: 15 832-04-54

–   powiat: sandomierski
8. Oddział  w Staszowie

ul. 11 Listopada 3

28-200 Staszów

tel: 15 864-19-00

 

–   powiat: staszowski

 Dodatkowych informacji udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach odpowiedzialni za opiniowanie arkuszy.