18 maja 2020

Ogólnopolski konkurs literacki „Giętkie Pióro”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza zaprasza do udziału w konkursie literackim o nagrodę „Giętkiego Pióra”, którego celem jest rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i młodzieży (w wieku 13-19 lat). Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest twórczości literackiej Karola Wojtyły w 100. rocznicę urodzin.

By zostać laureatem Złotego, Srebrnego lub Brązowego Pióra i otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe należy pokonać rówieśników w kolejnych etapach rozgrywek literackich:

I etap – Fragment „Pieśni o Bogu Ukrytym” mottem do rozważań w formie eseju – utwór do 1000 słów – zgłoszenia prac do 24.06.2020 r.
II etap – Nowela z inspiracji poematem “Kamieniołom” Karola Wojtyły. (objętość pracy maks. 4 strony A4). Ten etap Konkursu przeznaczony jest dla autorów maksymalnie 20 najwyżej ocenionych esejów. Zgłoszenia prac do 29.09.2020 r.
III etap – Scenariusz 1-aktowego spektaklu na podstawie własnej noweli z poprzedniego etapu. Objętość scenariusza teatralnego maksymalnie 20 stron A4 (razem z didascaliami i przypisami odautorskimi) – zgłoszenia prac do 6.11.2020 r.

Dla uczestników III etapu Konkursu przewidziana jest możliwość bezpośrednich i indywidualnych konsultacji z Literackim Opiekunem Konkursu.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej: www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla

Konkurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a partnerem Stowarzyszenia jest Centrum Myśli Jana Pawła II.